نظرسنجی

مشتری کدام یک از محصولات کارخانه پوشاک صنعتی هستید؟
از چه زمانی مشتری محصولات کارخانه پوشاک صنعتیِ شرکت ارزش‌آفرین هستید؟
نظر شما در خصوص کیفیت محصولات البسه صنعتی چیست؟
نظر شما در خصوص بسته بندی سفارشات تحویلی چیست؟
نظر شما در خصوص بازه زمانی تحویل محصولات ثبت سفارش شده چیست؟
عملکرد شرکت ارزش‌آفرین در خصوص پاسخگویی به موقع و مشاوره به مشتریان چگونه است؟
عملکرد شرکت ارزش‌آفرین در پشتیبانی پس از فروش چگونه است؟
آیا محصولات پوشاک صنعتی شرکت ارزش‌آفرین را به دیگران توصیه و معرفی می‌نمایید ؟

LinkedIn
Email