پودر میکرونیزه (بنتونیت،کائولن و باریت)

انواع پودر میکرونیزه بنتونیت
  • پودر میکرونیزه بنتونیت حفاری
  • پودر میکرونیزه بنتونیت گندله‌سازی
  • پودر میکرونیزه بنتونیت چاه‌ ارت
  • پودر میکرونیزه بنتونیت ریخته‌گری
 
بسته‌بندی
  • کیسه‌های ۳۰ کیلو‌گرمی
  • جامبو بگ (۶۰۰ تا ۱۰۰۰ کیلوگرم)
  •  فله (بونکر ۲۰ تا ۳۰ تنی)

مشخصات فیزیکی و شیمیایی محصول نهایی (پودر بنتونیت) ​

پودر میکرونیزه بنتونیت
LinkedIn
Email