پروژه راه‌اندازی خط تولید کامپاند

شرکت معدنی و صنایع معدنی ارزش آفرین جهت تکمیل زنجیره تامین کارخانه روکش تایر و همچنین کاهش هزینه‌های تولید، درحال احداث یک واحد تولید کامپاند می‌باشد. با راه‌اندازی این خط تولید، قابلیت افزودن گریدهای مختلف کامپاند برای تایرهای مختلف با شرایط عملیاتی متنوع وجود خواهد داشت. ظرفیت تولید کامپاند این خط، 1 تن در هر شیفت می‌باشد.

LinkedIn
Email