اخبار

حضور جناب آقای دکتر جعفری مدیر عامل محترم سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در نمایشگاه متافو ۱۴۰۱

حضور جناب آقای دکتر جعفری مدیر عامل محترم سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در نمایشگاه ایران متافو ۱۴۰۱افتخار مراجعه ایشان

ادامه مطلب »